tételesen

a páva mélyrepülése még nem ért véget. éppen most jelent meg a Pannon Filharmonikusok Művészeti Tanácsa közleménye /ÉS, 2o11, szeptember 2/

világos, érthető szöveg, pontokba szedett tények, állítások. könnyű lesz azokat tételesen cáfolni mindazoknak, akik Peskó Zoltán karmester távozásában a szolgalelkűség és az ordító primitívség újabb mélységeit vélik tetten érni a mai magyar valóságban

csak úgy az igazság kedvéért, nem lenne rossz, ha a figyelem kiterjedne a pontokba ugyan nem szedett, de alapos kételyeket ébresztő egyéb állítások cáfolatára is. megkönnyítendő az eligazodást a közleményben, érdemes ezeket is tételesen fölsorolni bevezetőként a Művészeti Tanács számozott tényfelsorolása elé:

– a zenekar művészei nevében szól a Tanács /valóban, mindenki nevében?/

 –  Peskó nyilatkozatai és az azt körülvevő sajtómegjelenések méltatlanok a komolyzenéhez és a művészethez /nem véletlenül az igazgató a méltatlan?/

 – riasztó, hogy a „páva-ügy” médiageggé vált /ki riasztotta a karmestert, hogy ama röhejes okból decemberben nem száll a páva?/

 – a Tanács elhatárolódik minden, a művészetet politikai kontextusba helyező értelmezéstől /pl. ama röhejes ok az művészeti kontextus és nem politikai kontextus volt, világos?/

 – Peskó életművét, művészi nagyságát nagyra tartják, és tisztelettel gondolnak a Pannon Filharmonikusoknál eltöltött két évadára  /lehetséges volna, hogy az igazgató féktelen tisztelete miatt jelentette be Peskó, fél évvel korábban szerződése lejárta előtt, hogy szeretett és nagyrabecsült zenészeit kénytelen lesz elhagyni?/

most pedig jöjjenek a tételek (tények?), nem árt fogódzkodni

1) a Tanács nem érti, hogy Peskó több hónappal távozása után bírálja együttműködését az igazgatóval, holott a korábbi két évben ilyen panasszal sehová nem fordult

 2) Peskó szerződése 2011 júniusában lejárt, melyet az igazgató nem hosszabbított meg

 3) a Kodály Központ hivatalos megnyitóján a Psalmus Hungaricust játszották, ami ugyebár nem kifogásolható választás

 4) a zenekar az elmúlt tíz évben külföldön is jegyzett szimfonikus zenekarrá vált az igazgató vezetése alatt

 5) az igazgató a továbbiakban tartózkodik bárminemű nyilatkozattól, hogy az új karmester vezette évad a művészetről szóljon

remélhetőleg a tételes megjegyzések, kiigazítások, cáfolatok nem magamfajta dilettánsoktól, hanem olyanoktól érkeznek majd, akik szenvedői vagy  tanúi a hivatásos komisszárok kultúrát ápoló és terjesztő áldásos tevékenységének

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s