posztkapitalizmus

mire való leagresszívférgezni egy filozófust vagy lepojácázni? az rendjén van, ha leszószátyározzák vagy lezavarosfejűzik, hiszen ilyesmik szakmai tünetnek is tekinthetők. dehát a magam részéről nem üzengetnék neki, sem így, sem úgy, pedig vitatom a véleményét én is, akár a vajdasági Magyar Szó bloggoló többsége

“a kapitalizmus múlandó történeti jelenség, elkezdődött és be fog fejeződni” – mondja TGM, a marxista filozófus, amint kis liberális levegőváltozás után visszatér radikálisan kollektivista eszméihez. nohát ezen nem érdemes huzakodni, vagy igen, vagy nem

annál jobban érdekel, miért gondolja úgy TGM, hogy kész, vége. egyébként szerintem is kész, szerintem is vége… csakhogy ez nem a kapitalizmus vége, hanem a kapitalizmus létező és a felismerhetetlenségig eltorzított formáinak totális kudarca, a gyalázatos színvonalú politikusi szakma tovább nem takargatható és világméreteket öltő pusztitása

a legkapitalistábbnak hihető USA mostani elnökét egyenest leszocialistázzák, nemcsak a szabadszájú bloggerlók, hanem a komolynak feltételezett (és ugyanúgy leszocialistázható) konzervatív ellenfelei is. jogos a megbélyegzés az államilag előírt egészségbiztosítás ötletéért, az autóipar és a bankok (elődje által megkezdett) kiváltásáért, a központi adminisztráció duzzasztásáért, megannyi idegen test a szabad versenyes kapitalizmus kelléktárában. az ilyen megbélyegzések akár korábban is elhangozhattak volna, amennyiben Clinton közszereplései bármely középeurópai kommunista első titkár becsületére váltak volna

minálunk és az európai környezetben valóban a csúcsra járatott kapitalizmus végelgyengülésének szenvedői volnánk, nem véletlenül a hatványozódó állami beavatkozások, a centralizációval terhelt, megfojtott gazdaságok kárvallottjai?  az EU vezérkara és bürokrata elitje hatalmi törekvéseinek, immorális redisztribúciós játékainak, a status quo erőltetésének vajmi közük van az emberiséget vállukon hordozó kapitalista vállalkozók világához

Steve Jobs halálakor az emberiség elkezdett csodálkozni. mintha sosem hallottak volna az emberek arról, hogy valaki (ráadásul egy kapitalista!) nem azért él, hogy minél több embert nyomorba döntsön, kizsákmányoljon, hanem álmai megvalósításáért. sokkolja a legújabb elektronikus csodákért sorban álló tömeget, hogy valakit semmi egyéb nem érdekel, csak szenvedélye, az, hogy ezeket a csodákat ő varázsolja elő bűvészköpenye alól. temetés után pedig rohan az emberiség a Wall Streetre önző és irígy kapitalistákat szidalmazni

a filozófus polgárháborút emleget, ahová jutottunk, és ami ezúttal elsősorban az állam és a közalkalmazottak közötti konfliktus eredménye. ha egy olyan államról van szó, mint a miénk, akkor ezt azok a politikára szakosodott, ingyenélők vezetik, szervezik, irányítják, akiket a közösség kötelességszerűen és megszokásból a nyakába vesz, kitart, és elnézi nekik kirablását. ahelyett hogy a politikusokat egy szép (de milyen szép) napon szétzavarnák, tanuljanak szakmát, emberséget, tisztességet, műveljék magukat, csiszolódjanak. tűnjenek el, adják át helyüket egy valóságos elitnek, kiemelkedő képességű értelmiségieknek, munkájukkal a többiek közül kiváló vezetőknek, saját anyagi létüket kockáztató kapitalista vállalkozóknak. az ilyen emberek szervezte állam saját alkalmazottaival és a lakossággal sohasem fog szembekerülni

hogy ez miféle új rend lesz, azt  a filozófus nem tudja. én viszont biztos vagyok benne, hogy a marxizmus múlandó történeti jelenség, elkezdődött, befejeződött, és az “emberarcú” szocializmus soha nem fog visszatérni

/Pressburger Csaba, A polgárháború már elkezdődött, interjú Tamás Gáspár Miklós filozófussal, Magyar Szó, 2o11 október 23 cikke nyomán/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s