békedemonstráció

“…mindenki hozzon magával egy mécsest vagy egy gyertyát, nemzeti színű zászlót, és öltse fel a legszebb ruháját” (s ha van a háztartásban Bíró Ica kazetta, vagy Bayer Zsolt szépírás, akkor azokat is). vonuljunk, ahogyan a világban mindenütt vonulnak a hazájuk kiszolgáltatottsága miatt aggódó, igazságszerető, világos fejű és tekintetű, kormánypárti emberek

mint a NOL híradásból kiderül [Itt a nagy Orbán-párti demonstráció: “békemenet” Bayer Zsolttal és Bíró Icával,  2012. január 11], a demonstráció szervezői huszadik-huszonegyedik századi agyú és gondolkodású emberek. világot látottak, közéletiek, akikre bizonyára odafigyel a világot első kézből megismerni nem képes, jóhiszemű honfitárs

ők a személyesen hírt hozók, írók, zenészek, vállalkozók, akik közvetlenül láthatják, tapasztalhatják, miként él a világ, miként érez és gondolkodik a nemzetközi közvélemény Skandináviától Portugáliáig, Brazíliától Argentínáig, Indiától Újzélandig, New Yorktól Kaliforniáig, ott, amerre éppen utazgatnak

ezek azok a művelt, szociális érzékenységű, elhivatott, tudatformáló kultúremberek, akik utazásaik során, business class kényelemből ugyan, de saját bőrükön érezhetik, közvetlenül értelmezhetik a megannyi absztrakt fogalmat és azok megvalósulási formáit, mint demokrácia, diktatúra, kapitalista piacgazdaság, szociális válság, elnépesedés, szuverenitás, terrorizmus, szolidaritás, információs forradalom…

ők a művelt hírhozók, akik kiváltságos helyzetüknél fogva kötelességüknek tartják, hogy felnyissák a szemünket, hogy a magyar embereket őszintén tájékoztassák, hol a helyünk a világban, mik a lehetőségeink, micsoda veszélyek leselkednek mireánk – majd megszervezzék a békedemonstrációt

”Magyarország népe egyszer már megismerte a világ ellenszenvének szörnyű következményeit, amikor ugyancsak elfogult híradások következtében védtelenül álltunk a trianoni ítélőszék bírái előtt. Nem akarjuk, hogy ez a szörnyű pillanat megismétlődjék…” – olvasható a felhívásban

íme világ, tisztelt nemzetközi közvélemény, mi magyarok ugyanúgy érzünk, gondolkodunk, békedemonstrálunk, mint bármely nemzetiségű, hazájuk kiszolgáltatottsága miatt aggódó, igazságszerető, világos fejű és tekintetű kultúremberek

magunk mögött hagytuk Európát, nem vitás, lassan utólérjük a világot

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s