vezető elit

ott trónolnak a doktorok olcsón beszerzett vacak kis vagy még kisebb ( jogi) doktorátusokkal, havi egy millás javadalmakért a kossuth téren és környékén(+). nincsen idejük (és persze merszük sem) a nyilvánosság elé lépni, mert ugye dologidő van. bár a jövő évi költségvetés és a személyi vagyonbevallások időre befejeződtek, a munka dandárja még hátra van. el kell készüljenek az önmegválasztási törvénnyel is, hiszen itt a nyakukon a bajnai

a bérből és gombnyomogatásból élő grémium símaszavú és arculatú vezérszónokaikra bízza az elkerülhetetlen nyilvános szerepléseket. ahogyan azt az egyre elviselhetetlenebbül zakatoló propagandagépezetük éppen kitalálja. eddig nemigen volt nyilatkozat nyócév mentesen. most a bajnai kerül mindenüvé, buszfarháttól szónoki mellékszólamokig. és persze lázasan megy az európa leigáz. kissé kárörvendően konstatálom, ezek most fosnak

nézem, de nem hallgatom a kormányszóvivőt, pedig szorongása szórakoztató. ugyanúgy nem hallgatom, ahogyan elődjét sem, aki azt meséli éppen, miért vagyunk mi a legjobban teljesítő ország európában, mivelhogy 5o új munkahelyet létesít nálunk a suzuki. ugyanúgy nem bírom hallgatni őt, ahogyan a gőgös pedagógus kollegina szavait sem, ki ugyancsak súlyosakat mond. sűrű riporteri bólogatások közepette, nevelésről, oktatásról, a nemzet szép ízlésesen megtervezett jövőjéről van szó. kinyilatkoztat, magyarázkodik, színlel a kormány, (közre)működik a (köz)média

az elhallgatott részletek, a megalapozatlan konklúzió, a koherencia teljes hiánya, bármiből bármi levezethető. veszni látszik a fejsze nyele. ez a rossztanulófelel. ez a körömszakadtáig politika. és ők az általánosan beindított defenzíva vezérszónokai, a hazánkban ideiglenesen kiválasztódott vezető elit

_______________

(+) v.ö. http://nepszava.com/2012/11/velemeny/csepeli-gyorgy-parlamenti-doktorok.html

Advertisements

rögös eszmék

érthető, hogy a hazaeshaladas.blog.hu-tól kezdve a humbug médiáig ma már mindenki a 7 szűk esztendőről beszél. arról, mely majd a következő kormányra nehezedik. arról, melynek elrendeltetését hetedhét országon túlról a két éve egyfolytában hunyászkodva hetvenkedő miniszterelnökünk lesz kedves kormánykommunikálni a maga szokott modorában

dehát többen még mindig az elempénél tartunk, emésztgetve, hogy nem tudtak megegyezni, hogy hasadtak. úgy néz ki, nem lett egy a tábor, nem lett egy a zászló. egyik felük tovább tart a zöld ösvényen, a másik felök, a platform, együtt lépne szélesebbik útra. kerültek jó emberek ide is, meg oda is. a kibicnek, akinek a bőrire megy a játék, ennek megfelelően legalább kétféle véleménye lehet

A. elvekhez ragaszkodni tiszteletre méltó dolog. rögeszmékhez viszont nevetséges, itt és most inkább tragikomikus. röhögünk eleget fájdalmunkban az unortodoxiájához makacsul ragaszkodó kormányon. hétvégi döntésük után (hogy nem az együttel együtt) ímmár az elempé is nevetségek tárgya

vélhetően az emberek többsége nem absztrakt elvekre szavaz, hanem hiteles személyekre. olyanokra, akik őket és nem önmagukat képviselik, nem saját ködképeiket kergetik. gyurcsányékkal tökölni, frontot viselni a levitézlett baloldallal, rögeszme. sukorózni, ösződi beszédezni, bajnaizni, nyócévezni, turulozni, határontúlozni és nem a határon inneni valósággal törődni, ez ma kevés embert érdekel létproblémák súlya alatt

talán többünket most éppen az érdekelne, hogyan lehet visszaállítani a normális élet feltételeit egy romhalmaz országban. ez pedig nem különállással, pártérdekek körülhatárolásával és deklarálásával kap nagyobb esélyt. sokkal inkább együttműködéssel, az együttmúködési szándék kinyilvánításával – hogy eljőjön a nap

B. van abban valami igazság, amit a szóvivő említ, szakítani kell végre azzal a gyakorlattal, hogy mindig valami ellen és nem valamiért küzdünk. vagyis se jobbra, se balra, hanem előre. ennek a vonalnak a követésében éppen úgy(?) akadály a mostani kormány, mint a korábbiak

várható-e a megújulás programja a fidesztől leválók szemében a korábbi főbűnöket elkövető szocialistáktól? az erre nemmel válaszolóknak adhat ajánlatot egy megfelelően vezérelt szimpatikus és fiatal elempé

a bölcs beszédű közgazdász professzor tiszta logikája vonzó lehet azoknak, akik nem a két rivális tömb között kívánnak választani az eddigi csalódások után, hanem valami másban bíznak. nem egy ugyanolyanra sikeredő más politikában, hanem egy igazán más programban – ha majd eljő a nap

kopírozók

“itt-is ott-is van választási regisztráció, akkor mi a probléma?”- a probléma magával ezzel a mondattal kezdődik, és folytatódik választási feliratkozást alkalmazó országok sorolásával

ha példák kopírozása országos politika szintjén ennek a rezsimnek egyáltalán eszibe jutott volna, akkor nem esnek neki az alkotmánynak, az államhivatalok és intézmények nem kerülnek évtizedes egypárti felügyelet alá, a köztájékoztatás nem válik népbutító s egyben pazarló állami propagandává, a gazdasági unortodoxia meg sem jelenik a szótárukban, és nem mennek szembe a követendő példaként szolgáló nemzetek uniójával

a rezsimet elutasítók, mivel épeszű emberek, sohasem arról beszélnek, hogy itt-is ott-is tüntetnek a kormányok ellen, miért ne tüntetnénk jókat mi is. nem az a jelszó, hogy demokráciát akarunk, mert máshol is az van. mivel az ország elképzelhetetlen mértékű válságban van, felelős munkára, komoly összefogásra és nem a nemzetet szétmorzsoló demagóg retorikára van szükség

a rezsim haszonélvező hívei gondolkodás nélkül átveszik és támogatják a hatalmuk kizárólagosságán mesterkedők sunyiságát. a gyurmaként formált választási törvénnyel kapcsolatos “érvekben” országnevekkel dobálóznak. de valójában senki nem ismeri, mert nem is igényli megismerni vagy megismertetni az ottani választási törvények és eljárások rendszerét

érdekli-e a kopírozót, hogy pl. miként történik a választási feliratkozás az usában, amely márcsak azért is megmosolyogtató hivatkozás, hiszen a durván 22o millió felnőtt szavazót számláló és pontosan 5o államból álló országban nincsen egységes példának tekinthető regisztráció. illetve ami van, az teljesen ellentétes a gusztustalan unortodox választási manőverezéssel

az usában a személyi igazolvány funkcióit a driver’s licence (jogsi) tölti be. amikor azt kiváltják, cserélik, vagy meghosszabbítják, automatikusan megtörténik a regisztrálás illetve az adatok megújítása a (számítógépes) országos választói jegyzékban. vadonatúj választók esetén a legelső regisztráció államoktól függően 2o-3o nappal az országos választás napja előtt kell megtörténjen. de van 9 olyan állam, meg a főváros, ahol a választás napján is lehet regisztrálni (Idaho, Iowa, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Rhode Island, Washington D.C., Wisconsin, Wyoming)

a törvényt áttanulmányozva teljesen világos, hogy elsősorban praktikus megoldásokról esik szó. az elvi bevezető leszögezi, a törvényben szabályozott eljárásoknak az a fő célja, hogy megkönnyítsék az állampolgároknak alkotmányos joguk gyakorolását, valamint elejét vegyék a hibáknak, biztonságossá tegyék a szavazatok értékelését

az amerikai alkotmány szövegében állítólag a “right to vote” fordul elő a leggyakrabban az egyéb alapjogok közül, mint a szólásszabadság, a szabad vallásgyakorlás, vagy a szabad fegyverviselés – ha mond ez bármit is tekintetüket az egyetemes emberi kultúra vívmányaira függesztő kopírozóknak

és… mindennek ellenére sem működik az amerikai rendszer (gép, ember) tökéletesen. vajon mire lehet számítani ott, ahol hatalmukkal visszaélve eleve sanda szándékkal tákolnak össze alkotmánynak és törvénynek csúfolt törvénytelenségeket?